Historie dechové hudby ve Veřovicích

V roce 1885, hned po založení Sboru dobrovolných hasičů, byla ve Veřovicích založena dechová kapela, říkalo se jí plechová, tzv. Kunštáblova. Byla to kapela na tehdejší dobu dosti dobrá a řízená.

Měl li být hasičský sjezd nebo něco podobného, převzal řízení hudby tehdejší správce školy Josef Dušek, který byl rovněž zakladatelem hasičského sboru ve veřovicích. Dechovku pak začlenil ke sboru a byla vedena jako hasičská. Josef Dušek byl také varhaníkem, rozepisoval noty a byl pro hudbu velice obětavý.  Po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 narukovalo na vojnu přes 300 mladých mužů z Veřovic. Jejich odchodem přišel hasičský sbor téměř o dvě třetiny členů. Mezi nimi byla skoro polovina hudebníků, a proto se hasičská kapela rozpadla.

Dne 28. září 1919 byla založena ve Veřovicích jednota Orla československého. Ihned po založení někteří členové navrhli, aby byla při jednotě založena také Orelská dechová hudba.

Původně se myslelo, že nástroje pro hudbu zakoupí jednota Orla, ale v nově založené jednotě moc peněz nebylo, proto se členové kapely složili a koupili si nové nástroje za vlastní peníze.

Kapela ale zůstala při jednotě, aby na výletech a veřejných cvičeních mohla hrávat.

Za okupace nacistickým Německem, kdy národ žil ve strachu, hudebních produkcí všeho druhu ubylo. Po osvobození se ale hudba začala zase pomalu aktivněji rozvíjet. V roce 1946 byla ustanovená nová dechová hudba. O chod této tzv. vesnické kapely se zasloužili především kapelníci: Ladislav Bartoň, Jindřich Kocián a Jan Lošák. Účinkovalo se při různých oslavách, výročích, církevních obřadech a výletech.

Po onemocnění Jana Lošáka převzal vedení hudby Bedřich Gold, který se do Veřovic přistěhoval.

Začátkem roku 1973 se Bedřich Gold a Zdeněk Halamík rozhodli založit vlastní dechovou hudbu s názvem Lesanka. Název měl symbolizovat zalesněné okolí Veřovic.

Už v květnu téhož roku měla Lesanka svůj první koncert v Kulturním domě a druhý koncert konaný v říjnu byl zcela vyprodaný.

V roce 1972 začala na hudební scéně vystupovat dechová hudba Moravanka. Kapelníkovi Bedřichu Goldovi se tato mladá temperamentní kapela a úpravy skladeb, které psal Jan Slabák, velice líbila. Jelikož skladby nebyly k dostání, začal je z magnetofonu sám aranžovat.

Vrchol sezóny Lesanka zažívala v 80. a 90. letech, kdy vystupovala 50-60 krát za rok.

Lesanka jezdila i do zahraničí např. Polsko, NDR a NSR-(Hendungen), kde byla pravidelným hostem. Pravidelně se zúčastňovala okresních kol o zlatou křídlovku, 2 krát vystupovala na autorském večeru s Ladislavem Kubešem, s dechovou hudbou Moravěnka a dalšíma.

Pravidelně se pořádaly Veřovské humoriády, kde vystupovali baviči a lidoví vypravěči z celé republiky.

Roku 1990 se stal Bedřich Gold veřovským starostou. Roku 1996 při zpáteční cestě ze zájezdu z Hendungenu oznámil spoluhráčům, že pro pracovní zaneprázdnění kapelu dále vést nebude.  Jelikož se nenašel žádný nástupce, který by dál kapelu vedl, dechovka se rozpadla.

Ani po rozpadu Lesanky veřovští muzikanti nezaháleli a František Černoch vede tzv. „Pohřebanku“, která hraje na pohřbech a církevních slavnostech.

V roce 2010 založili mladí veřovští hudebníci dechovou kapelu „Galička“.

Sepsáno podle zápisů Ladislava Bartoně ve veřovské kronice.